Najczęściej kupowane

Regulamin

Regulamin sprzedaży dla konsumentów sklepu internetowego „grodzimy.com”

 

 

1. Regulamin niniejszy stosuje się wyłącznie do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu aktualnych przepisów, w szczególności art. 22 Kodeksu cywilnego, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warunki umów zawieranych z innymi podmiotami ustalone są odrębnie.
2. Sprzedaż prowadzona jest przez grodzimy.com Radosław Chęciński z siedzibą w Nadarzyce 10 62-300 Września NIP: 789-169-22-61 REGON: 302040572.
3. Poprzez stronę internetową „grodzimy.com” (dalej „Strona Internetowa”) grodzimy.com umożliwia zakup produktów i towarów (dalej odpowiednio „Produkt” lub „Produkty”) aktualnie zamieszczonych na stronie sklepu. Przedmiotem i istotą świadczenia grodzimy.com jest sprzedaż i przeniesienie własności zamówionego przez Klienta Produktu.
4. Przedmiot sprzedaży (nazwa Produktu i zamówiona ilość), jego cena oraz opłata za przesyłkę i łączna kwota do zapłaty zostaje przedstawiona Klientowi w trakcie procesu składania zamówienia.  Cena i wysokość opłat podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (pozycja - cena brutto/do zapłaty). W momencie składania zamówienia obowiązuje cena widniejąca aktualnie w  formularzu składania zamówienia. Zmiana ceny na Stronie Internetowej nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed jej dokonaniem.
W przypadku wysyłki za granicę wysokość opłaty podawana jest indywidualnie.
5. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez grodzimy.com i jego warunkami oraz potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.
6. grodzimy.com kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres (e-mail) lub telefonicznie.
7. grodzimy.com sprzedaje Produkty aktualnie zamieszczone na Stronie Internetowej. Sprzedawane Produkty winny być zgodne z zamówieniem i wolne od wad. Opis Produktu znajduje się na dotyczącej go podstronie.
Zakup produktów o innych parametrach lub właściwościach jest możliwy jedynie w drodze umowy zawieranej odrębnie z grodzimy.com i nie jest przedmiotem niniejszego Regulaminu.
8. Cena za zakupione Produkty zostaje uiszczona przez Klienta zgodnie z wybraną opcją przed realizacją zamówienia na rachunek bankowy grodzimy.com (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem).
9. Zamówione Produkty wysyłane są do Klienta za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich wskazanych na Stronie Internetowej. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, następuje on po otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem przygotowania Produktów do odbioru w siedzibie grodzimy.com
w Nadarzyce 10 62-300 Września (od poniedziałku do piątku w godzinach 8- 22).
10. Czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysyłki/odbioru) wynosi zasadniczo 1-3 dni robocze od dnia potwierdzenia zamówienia - w przypadku płatności za pobraniem lub od dnia zarejestrowania wpływu płatności na rachunek grodzimy.com - w przypadku przedpłaty. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie, grodzimy.com poinformuje o tym Klienta wskazując możliwy termin realizacji – w takim przypadku Klient według swego wyboru może zaakceptować zaproponowany termin realizacji zamówieniaalbo anulować zamówienie, bądź jego część. W przypadku zamówienia przekraczającego ilość lub wartość wskazaną w pkt 8 powyżej, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.   
11. Przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską – 2 dni robocze po realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia przekraczającego ilość lub wartość wskazaną w pkt 8 powyżej lub wysyłki za granicę, przewidywany czas dostawy podawany jest indywidualnie.
12. Reklamacje winny być składane pod adresem wskazanym w pkt 14 poniżej – pisemnie lub mailowo.
Reklamacja winna zawierać dowód zakupu lub dane umożliwiające identyfikację transakcji przez grodzimy.com oraz opis przyczyn reklamacji. W przypadku reklamacji z powodu wady Produktu, Klient zamieści opis wady, bądź jej zdjęcie. W razie potrzeby grodzimy.com, po uprzednim zawiadomieniu Klienta, dokona odbioru reklamowanego Produktu (za pośrednictwem firmy kurierskiej) w celu jego zbadania. Odpowiedź na reklamację składana jest mailowo lub pisemnie w terminie 14 dni. W razie uwzględnienia reklamacji, wymiana/naprawa Produktu albo zwrot płatności lub jej części następuje w sposób ustalony z Klientem.
13. Klient ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z pouczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
14. Dane kontaktowe:
grodzimy.com Radosław Chęciński
Nadarzyce 10
62-300 Września
tel. 783 068 887 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-22)
e-mail biuro@grodzimy.com

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą polską lub pocztą elektroniczną) – dane kontaktowe 

grodzimy.com Radosław Chęciński
Nadarzyce 10
62-300 Września
tel. 783 068 887 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-22)
e-mail biuro@grodzimy.com
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na odb iór rzeczy przez skierowanego przez nas kuriera.
6. Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt za pośrednictwem skierowanego przez nas kuriera, a w
razie braku zgody na takie rozwiązanie, proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie
(dane kontaktowe w pkt 3), a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli
odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.